Idenity Graphic
Home
over Maltex
bestellen
contact
 

 

Dorstlesser

Een aantal jaren geleden werd in het tijdschrift Runners 41 in Europa verkrijgbare dorstlesers vergeleken (poeder en vloeistof); hierbij waren 3 producten van Nederlandse herkomst. Voor een aantal belangrijke parameters werden punten toegekend: variërend van -2 (heel slecht) tot +2 (heel goed).

De hoogste score was 11 punten (3 keer) en de laagste 3 punten. De parameters waren:

   - Koolhydraatgehalte (-1 / +2)
   - osmolaliteit (-1 / +2)
   - pH (-2 / +2)
   - Natrium (0 / +2)
   - Kalium (-1 of 1)
   - Chloor (-1 of 1)
   - Magnesium (-1 of 1)
   - Calcium (-1 of 1)

Als Maltex ook had meegedaan waren hiervoor 11 punten gescoord, gebaseerd op:
   - de hoeveelheden suikers en zouten die wij afwegen bij de productie
   - osmolaliteitsbepaling (uitgevoerd op de Universiteit van Maastricht)
   - de pH (eigen pH meting)

>>  

Hypotone dorstlesser

  In sommige situaties, met name bij erg warm weer en bij hardlopen (dus als men veel transpireert) is een hypotone sportdrank (ca. 50 g/l) net zo goed of soms beter dan een isotone (ca 75 g/l). Per volume eenheid is zo'n hypotone drank ook goedkoper.
Wij leveren op aanvraag speciale poeder voor een hypotone drank. Men kan ook heel goed Maltex poeder voor energiedrank gebruiken en eventueel voor de smaak bijv. Rocevicee toevoegen. Wij adviseren dit als men de prijs laat meewegen, bij trainingen korter dan 2 uur en bij wedstrijden - vooral bij het hardlopen - als het erg warm is.

>>   Extra energie drank
    Uit recente literatuur en informatie blijkt dat energiedrank eigenlijk een osmolaliteit dient te hebben kleinder dan 400 mOsm/l.
De osmolaliteit is een maat voor het aantal opgeloste deeltjes per liter vloeistof ongeacht of het kleine deeltjes zoals natrium zijn, of grote deeltjes zoals maltodextrine. Omdat zoete suikers en mineralen een veel grotere bijdrage leveren aan de osmolaliteitswaarde dan maltodextrines lossen fabrikanten dit op door:
   - weinig of geen zoete suikers toe te voegen
   - een beperking van zouten anders dan natriumchloride
   - het product op smaak brengen door heel speciale zoetstoffen toe te voegen

In de reklame lijkt het wel of sommige dranken met een lage osmolaliteit ook veel meer energie bevatten. Men bedoelt dan te zeggen dat de hoeveelheid energie per osmolaire eenheid groter is. De hoeveelheid energie die een sprotdrank per gram poeder levert is echter voor alle merken vrijwel gelijk. Wij leveren de speciale energiedrank met de volgende eigenschappen:
   - een optimale energieleverancier
   - een osmolaliteit < 400mOsmol/l
   - ook nog goed te gebruiken bij een oplossing van 200 g/l, bij erg koud weer
   - redelijk goed oplosbaar
   - een niet te kunstmatige smaak
   - te gebruiken als dorstlesser (75 g/l), als men een heel neutrale smaak wenst.

Inmiddels (2004) wordt standaard alleen dit type Maltex product geleverd, dat wordt gebruikt als dorstlesser (75 g/l), energiedrank (150 g/l) of daar tussen in.

>>   Gewichtsverlies bij inspanning
    Een aantal keren hebben we bij twee personen bij het fietsen en het hardlopen het gewichtsverlies gemeten en hierbij opgeteld het gewicht van de gebruikte spordrank. De metingen werden uitgevoerd bij niet te veel wind, een normale relatieve vochtigheid en een intensiteit van ca 75 %; 5 tot 8 metingen per gemiddelde waarde. Uit deze metingen blijkt de variatie in het gewichtsverlies. Hierbij is gewichtsverlies vooral vochtverlies. Weinig gewichtsverlies per tijdseenheid bij fietsen, lage temperatuur en kortere duur. De gemeten uiterste gemiddelden waren resp. 12 g/min en 47 g/min gewichtsverlies; een factor 4. Hieruit blijkt dat afhankelijk van de omstandigheden het type sportdrank eigenlijk aangepast dient te worden wil men optimaal presteren. Tijdens wedstrijden kan er bij een gewichtsverlies van 2% al een behoorlijke daling van het prestatievermogen optreden.

>>   Praktische adviezen en toepassingen
    Hypotone dorstlesser: 40 gram/l = 3 schepjes per 500 ml
Men kan hiervoor Maltex poeder voor energiedrank gebruiken en dit eventueel op smaak brengen met vruchtenlimonadesiroop.
   - Wedstrijden bij warm weer met name bij het hardlopen.
   - Verzorging bij hardloopwedstrijden van maximaal 2 uur.
   - Bij alle trainingen van maximaal 2 uur.

Isotone dorstlesser: 75 gram/l = 6 schepjes per 500 ml
Dit is de meest optimale dorstlesser en energiedrank; dit kan men overal voor gebruiken, behalve als bij te weinig vochtverlies het probleem van te moeten plassen ontstaat; in de situatie is het beter speciale energiedrank te gebruiken. Aanbevolen wordt het product éxtra energie drank' ook hiervoor te gebruiken.


Extra energie drank: 150 gram/l = 12 schepjes per 500 ml

Wedstrijden bij koud weer, als men weinig transpireert met name bij het wielrennen in het voorjaar en bij het schaatsen.

De hoeveelheden energie die bidons met deze drie types sportdrank leveren verhouden zich als 1 : 2 : 4
 
>>   Enige tips bij wedstrijden
    Bij belangrijke wedstrijden van langer dan een uur altijd vlak voor de start (max. 1-5 minuten) 300 - 500 ml sportdrank nuttigen.
Direct na een wedstrijd, met name als er de volgende dag weer een wedstrijd komt, binnen een uur koolhydraten (voor het snelle herstel van de voorraad glycogeen in de spieren en in de lever) innemen zoals Maltex energiedrank, of bijv. klontjes suiker. Voor dit doel kunnen wij frudex klontjes leveren; dit zijn klontjes met 80% dextrose (druivensuiker) en 20% fructose (vruchtesuiker). Fructose is namelijk van belang omdat het alleen in de lever wordt omgezet en fructose dus speciaal het snelle herstel van de glycogeenvoorraad in de lever bevorderen.
 
                 2017 Kuper Exloo